image

Parodontologija

Parodontologija je oblast stomatologije koja se bavi lečenjem potpornog aparata zuba ( desni, kost oko zuba). Parodontopatija kao oboljenje pogađa ne tako mali broj ljudi.

Prva faza parodontopatije je gingivitis do koga dolazi kada se zubni plak zadržava na zubima. Simptomi ove infekcije su bolno otečene desni koje krvare. Toksini koji se množe taloženjem zubnog plaka mogu uzrokovati bolesti kostiju oko zuba.

image

Parodontološka terapija može biti:

1. konzervativna (nehirurška) - ultrazvučno uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga, obrada parodontalnog džepa, sanacija karioznih zuba, ortodontsko lečenje)

Ultrazvučno uklanjanje zubnog kamenca je metoda kojom se odstranjuju čvrste naslage sa zuba a samim tim se uklanjaju patogeni mikroorganizmi. Glača se površina zuba i samim tim se sprečava ponovno nakupljanje bakterija.

2. hirurška - gingivektomija, gingivoplastika, mukogingivalni hirurski zahvati...
Hirurške metode se koriste kod uznapredovalih stadijuma parodontopatije.

Pogledajte cenovnik naših usluga

cenovnik